Přejít k hlavnímu obsahu

Domov mládežeDomov mládeže poskytuje studentům Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka ubytování, stravování a výchovnou péči. Žáci jsou ubytováni převážně ve čtyřlůžkových pokojích. Stravování se poskytuje ve školní jídelně. Na DM je nepřetržitá služba vychovatelek, které s Vámi budou spolupracovat a informovat Vás o všech důležitých okolnostech spojených s pobytem Vašeho dítěte na DM.

Základní ubytovací podmínky:
- na DM jsou ubytovaní pouze žáci našeho gymnázia
- žáci ubytovaní na DM mají povinnost se celodenně stravovat v jídelně gymnázia
- žáci ubytovaní na DM se řídí vnitřním řádem DM
- žáci jsou přijati na DM na dobu jednoho školního roku přednost mají vždy žáci Primy, Sekundy, I.A a I.B
- na každý školní rok se koná nové přijímací řízení na DM

Úhrada za ubytování:
- pouze bezhotovostním převodem na účet školy vždy do 20. dne předchozího měsíce (září – červen)
- při nástupu na DM 1. 9. (v případě tréninku poslední týden v srpnu) žáci musí odevzdat vyplněnou bezinfekčnost s podpisem rodičů
- rodiče vyplní přihlášku na DM (nutno uvést tel.: domů, mobil a do zaměstnání)

Žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem DM (kázeň, pořádek, vycházky 2x týdně do 20.00 hod, 21.00 hod, 21.45 hod. – rozlišení podle věku žáka). Od 19.00 hod. je studijní doba, večerka je ve 22.00 hod. Odjezd domů je vždy v pátek, pokud nejsou závody, zápasy a tréninky v so, ne. Přespání žáka mimo DM musí být předem písemně povoleno oběma rodiči.

Žáci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na DM. Je zákaz používání el. spotřebičů na pokoji (varné konvice, toustovače apod.). Povolena rádia, vysoušeče vlasů. Poškození zařízení DM je nutno uhradit. Ztráty škola nehradí. Proto není vhodné vozit na DM větší částky peněz (pokud je nutné možno uložit do pokladny u vychovatelek) a cenné věci.

V případě nemoci žák navštíví lékaře v Brně nebo v místě bydliště. Je důležité nahlásit nepřítomnost žáka na DM vychovatelkám (z důvodu nemoci, případně z jiných důvodů). S veškerými mimořádnými požadavky se obracejte na ředitele gymnázia.

Kontakty:
tel.: 541 212 176 kl. 112
mobil: 733 310 218
email: dm@sgldbrno.cz

Vychovatelky:
Yvona Krulišová, Ludmila Jankotová, Veronika Joukalová

Bankovní spojení:
Komerční banka pobočka Brno město
Číslo účtu: 99237621/0100
Platba za ubytování: 1000 Kč (variabilní symbol datum narození dítěte, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte), plaťte samostatným příkazem!!!