Přejít k hlavnímu obsahu

Online přihlašování a odhlašování stravy

Školní jídelna

Prodej obědů na září 2023 od 31.8.2023 v době 7.30-13.30hod.

Cena obědů od 1. 2. 2023
Strávníci       7 – 10 let             33 Kč
Strávníci     11 – 14 let             36 Kč
Strávníci    15 a více let           37 Kč

Příslušná cena stravy pro žáka je dána dosaženým věkem v období od 1.9.–31.8.

Při koupi obědů je nutno vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování a zakoupit čip v hodnotě 115Kč. Čip si strávník ponechá po celou dobu stravování, jakmile ukončí stravování a odevzdá čip záloha bude vrácena.
Bez platného čipu nebude oběd vydán!!!

Platbu obědů lze hradit v hotovosti.

Provozní doba prodeje obědů:
Poslední dva dny v měsíci a první den následujícího měsíce.
7.30–10.45hod.
11.15–13.30hod.

Úřední hodiny každý den:
8.40–9.00hod.
11.50–12.10hod.
12.45–13.15hod.

nebo na účet školy č.ú. 99237621/0100, v.s. sdělí školní jídelna, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Vyúčtování přeplatků stravného proběhne zpět na účet strávníka po uplynutí daného školního roku.

Odhlašovat a přihlašovat obědy je možné vždy jeden den dopředu do 11 hodin na objednávacím boxu před jídelnou pomocí čipu, emailem na jidelna@sgldbrno.cz, telefonicky 541 212 659, 702 088 957 nebo internetovým objednáváním stravy, heslo k přihlášení do systému u vedoucí šk. jídelny. Strávníkům, kteří si nemohli oběd odhlásit, je umožněn odběr do jídlonosičů 1.den nepřítomnosti strávníka (ostatní dny je nutné odhlásit). Výdej stravy do jídlonosičů od 11.00 do 11.30hod.

Neoprávněný odběr stravy
Od 1.9.2023 nastává změna týkající se neoprávněného odběru stravy. V případě nepřítomnost ve škole má strávník nárok na dotovaný oběd (žáci 11 - 14 let 36 Kč, žáci 15 a více let 37 Kč) pouze první den nepřítomnosti. V následujících dnech, pokud strava nebude odhlášená, bude se jednat o tzv. neoprávněný odběr stravy a částka za oběd vzroste ze 36 Kč na 88 Kč a ze 37 Kč na 89 Kč a v této výši bude strávníkovi naúčtována. Svým podpisem dáváte souhlas s tím, že Vám částka za výše definovaný neoprávněný odběr stravy bude stržena ze záloh na kontě strávníka.

Provoz školní jídelny 11.00-13.45hod.