Přejít k hlavnímu obsahu

Online přihlašování a odhlašování stravy

Školní jídelna

Prodej obědů na září 2022 od 30.8.2022 v době 7.30-13.30hod.

Cena obědů od 1. 2. 2023
Strávníci       7 – 10 let                        33 Kč
Strávníci     11 – 14 let                        36 Kč
Strávníci    15 a více let                      37 Kč

Příslušná cena stravy pro žáka je dána dosaženým věkem v období od 1.9.–31.8.

Při koupi obědů je nutno vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování a zakoupit čip v hodnotě 115Kč. Čip si strávník ponechá po celou dobu stravování, jakmile ukončí stravování a odevzdá čip záloha bude vrácena.
Bez platného čipu nebude oběd vydán!!!

Platbu obědů lze hradit v hotovosti.

Provozní doba prodeje obědů:
Poslední dva dny v měsíci a první den následujícího měsíce.
7.30–10.45hod.
11.15–13.30hod.

Úřední hodiny každý den:
8.40–9.00hod.
11.50–12.10hod.
12.45–13.15hod.

nebo na účet školy č.ú. 99237621/0100, v.s. sdělí školní jídelna, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Vyúčtování přeplatků stravného proběhne zpět na účet strávníka po uplynutí daného školního roku.

Odhlašovat a přihlašovat obědy je možné vždy jeden den dopředu do 11 hodin na objednávacím boxu před jídelnou pomocí čipu, emailem na jidelna@sgldbrno.cz, telefonicky 541 212 659, 702 088 957 nebo internetovým objednáváním stravy, heslo k přihlášení do systému u vedoucí šk. jídelny. Strávníkům, kteří si nemohli oběd odhlásit, je umožněn odběr do jídlonosičů 1.den nepřítomnosti strávníka (ostatní dny je nutné odhlásit). Výdej stravy do jídlonosičů od 11.00 do 11.30hod.

Provoz školní jídelny 11.00-13.45hod.